Formålet med siden her er at vise nogle af de naturrigdomme som Nordjylland kan byde på. På længere sigt er det meningen at jeg her vil vise billeder af især fugle men også dyr, insekter og landskaber, som man kan støde på i den nordjyske natur.

Mange af billederne er taget i Lille Vildmose, som er mit foretrukne sted, og som har udviklet sig til en lille perle med en artsrigdom, som man ikke ser magen til mange steder i Danmark.

Vejlerne og Ulvedybet er andre lokaliteter, hvor jeg tager en del af mine billeder

Siden giver mig desuden muligheden for at vise mine billeder frem for dem, der måtte være interesseret.

Siden starten i 2008 er siden her vokset voldsomt. I dag er næsten 200 forskellige arter af fugle repræsenteret på siden.

Mange af billederne repræsenterer store naturoplevelser for mig personligt.  

Rettighederne til alle billeder på denne hjemmeside tilhører mig , og de må ikke anvendes uden mit udtrykkelige samtykke.

Palle Hove Christensen, September 2012